| Hlavní stránka | Rezervační systém | Odkazy | Nejlevnější obědy Blovice | Ubytovna | Vyhledávání | Výbor TJ Sokol Blovice | Kontakt |

 
Cestovní příkaz TJ jednotný
Formuláře ke stažení

 
ZPRÁVY Z ŽUPY 2019
ZPRÁVY Z ŽUPY 2019

 
Rozpis volejbalové hřiště 2019

  Tenis Blovice
Tenis Blovice

  NH Blovice
NH Blovice

  Sokol Blovice
Chata břehPenzion Česká KanadaZarybněnostKunžakPenzion Jižní ČechyUbytování skupinyChaty rybník KomorníkChata KomorníkUbytováníSamota chalupaUbytování KomorníkJižní ČechyČeská Kanada chata

Historie blovického Sokola - 3. část (období mezi světovými válkami, 2. světová válka)
Vydáno dne 01. 06. 2020 (363 přečtení)Minulý díl věnovaný historii blovického Sokola byl věnovaný období do konce 1. světové války. A končil tedy velmi optimisticky. Ve světě skončila dosud nejhorší válka, jakou lidstvo do té doby poznalo.  Optimisticky to vypadalo i s tělovýchovou. Sokol už má sice konkurenci v DTJ, ale protože lidé měli veliké plány do budoucna, obě organizace uzavřely společnou dohodu.  Dokonce členové DTJ a Sokola nastoupili bok po boku do strážní služby. Rok 2019 měl být pro oba spolky rokem velmi významný.  Sokol se chystal již na svůj VII. Všesokolský slet a DTJ na první olympiádu, která se konala o rok později. V roce 1919 Sokol poprvé zkusil kopanou a házenou, která se v Blovicích hraje pod názvem národní házená dodnes.  Hráči se do tréninků pustili s velkým úsilím. To bylo korunováno už o rok později, kdy se zúčastnili prvních zápasů. V roce 1920 se činnost jednoty orientovala i zcela jiným směrem. Členové se začali aktivně starat o svoje sportoviště. A tak byla naplánována výstavba sokolovny. V červenci téhož roku byl slavnostně položen základní kámen. Jednota měla pro tuto příležitost založený fond. V době položení základního kamene v něm bylo 51 000 Kč, odhadované náklady na stavbu vak činily 792 000 Kč. Jednotě se podařilo získat dalších 100 000 Kč ve formě darů. I tak to bylo stále žalostně málo. Významným dnem se pro blovický Sokol stal 6. srpen 1922, kdy byla nová a moderně vybavená sokolovna slavnostně otevřela. Sokol tedy měl vlastní prostory pro akce a cvičení. Tento fakt pomohl i DTJ, která tím pádem mohla již bez omezení využívat školní tělocvičnu a dále se tak šířit. Sokolové ve své činnosti i mimo pole sportovní neustávali. A tak bylo v prostorách sokolovny  roce 1923 otevřeno kino. Z jeho výtěžků byla také zároveň splácena půjčka, kterou si Sokolové byli nuceni vzít na výstavbu sokolovny.

Dvacátá léta se celkově nesla v duchu rozkvětu sportu. Veliké oblibě se těšila házená.  Zatímco v Sokole se střídala období, kdy se trénovalo a hrálo, DTJ ji hrála v průběhu roku pravidelně. Sokol měl totiž jakžto velká jednota s prolínáním sportů problém a to i z důvodu neochoty ozkoušet něco nového. Vše tedy trvalo a zavádělo se mnohem déle. V meziválečném období se jak Sokol, tak i DTJ neorientovali pouze na házenou. Obě jednoty měly i velmi schopná mužská gymnastická družstva. V Sokole se velké oblibě těšila i kopaná. Dne 1. ledna 1930 se místní oddíl stal členem Západočeské župy kopané. Díky tomu dostal klub od města pozemek pro zřízení hřiště. Tím se později stalo dodnes používané hřiště v Kamensku. Rok 1930 byl pro Sokol důležitý i z jiného důvodu. Konal se totiž slet jugoslávského Sokola. Zúčastnilo se ho i 8 členů blovické jednoty.  Celá akce byla zpočátku velmi zdařilá. Na závěr však došlo k neštěstí – ztroskotání výletní lodi s účastníky sletu. Tragédie postihla i blovický Sokol. To jako by předznamenalo vývoj v dalších letech, kdy se projevuje, i přes různé dílčí úspěchy, úpadek jednoty.

K tomu přispěla i stále se zvětšující konkurence. Od roku 1932 nesoupeřil Sokol o zájem a přízeň veřejnosti už jen s DTJ. V Blovicích byl totiž založen další klub. Tím je Table-tenis club, dnes dobře známý TTC Blovice. Klub se nezabýval jen stolním tenisem, ve kterém jeho členové vynikali a jak by se dalo očekávat z názvu, ale rozšířil svoji působnost i o další sporty, například o lehkou atletiku, odbíjenou, hokej či házenou. Toto období je také ale spjato s politickými neshodami. Vedení Sokola se označovalo za všenárodní a nepolitické, DTJ byla spjata se Sociálně demokratickou stranou, Federace proletářské tělovýchovy fungoval pod vlivem myšlenek, které šířila KSČ, existoval katolický Orel a další. Mezi vedeními organizací tak docházelo k neshodám namísto spolupráce. Tato rivalita se přenesla i mezi cvičence. Jednotlivé tělovýchovy se tak spíše stávaly politickými tábory než cvičebními oddíly. K jejich prvnímu spojení začalo docházet až při ohrožení nacisty.

Rok 1932 přinesl ale i klady a pozitiva. Sokolové po celé republice oslavovali 100. výročí narození zakladatele spolku dr. Miroslava Tyrše. A v Blovicích se začalo s výstavbou hřiště v Kamensku. Se stavbou pomáhal, kdo mohl, a to jak finančně, tak i vlastní prací. Po těžké dřině a spolupráci bylo 16. července 1933 hřiště slavnostně otevřeno. Aktivně sloužilo až do roku 1956, kdy byl zřízen stadion u sokolovny. V roce 1932 se také hodně slavilo,

Roky 1933 a 1934 nepřinesly nic významného, vývoj spíše stagnoval Ne, že by se nedělo vůbec nic. Konaly se silniční běhy, různé turnaje a cvičení. Velmi důležité však bylo dění v Evropě, konkrétně vývoj v sousedním Německu. V roce 1933 se k moci dostal Adolf Hitler a nacistické Německo začalo pomalu ale jistě naši zemi ohrožovat. V této neutěšené době se chystali nejen blovičtí Sokolové na svůj X. Všesokolský slet. Zájem o cvičení na sletu byl ohromný. Kvůli rekordní účasti byli na rozřazovacích zkouškách vybráni jen ti nejlepší. Tento slet se nesl v duchu boje za demokracii a antipatií vůči nacizmu. I přes rostoucí hrozbu se tělovýchova v Blovicích rozvíjela dál. Ne vždy ale hrál prim Sokol. V roce 1938 někteří členové házené ze Sokola dokonce odešli do aktivnějšího odboru házené TTC. V témže roce založil TTC odbor zimních sporů, například hokej a lyžování.

 

V březnu roku 1939, po vpádu nacistických vojsk, ustala v Blovicích veškerá činnost tělovýchovy. To byl ale pouze přechodný stav. Postupně, i přes zákazy nacistů, se činnost postupně opět začala obnovovat. V roce 1940 se začal hrát hokej, tenis, rozvíjely se atletika, odbíjená a házená. V nemalé míře rostl také odpor proti nacistům. Schůze sportovců tak spíše byly schůzemi nepřátel říše. Pro Sokol tragickým se stal duben 1941. Nacisté absolutně zrušili činnost Sokola a zkonfiskovali jeho veškerý majetek. Házenkáři, pokud chtěli pokračovat v činnosti, byli nuceni přestoupit do SK. Po celém území protektorátu probíhalo rozsáhlé zatýkání členů a vedoucích činitelů. Do koncentračních táborů bylo posláno přes 1 100 sokolských činovníků a Sokol byl definitivně rozpuštěn. Zrušení Sokola pro Blovice však neznamenalo konec sportovní činnosti. Ta se naopak rychle rozvíjela v ostatních tělovýchovných organizacích (TTC, DTJ, SK). Jen házená měla celkem 13 družstev s celkovým počtem přibližně 130 členů. Veliké úspěchy v době nečinnosti Sokola slaví TTC. V roce 1942 měla tato organizace 565 dospělých a 180 dorosteneckých členů. SK slavil úspěchy v házené, kdy se jjeho dorostenky staly mistryněmi župy a Čech. Pro cvičence byl asi nejtěžší rok 1944, kdy je ale od cvičení neodradila ani úmorná práce v továrnách. I přes nepříznivé podmínky TTC a SK Blovice nadále vyhrávali různé turnaje a mistrovství. SK Blovice také pořádal Českou pohárovou soutěž žen, která se později stala tradicí. I rok 1945 přinášel různá válečná nebezpečí. Například nejednou byl odložen zápas kvůli bombardování. I přes to byl tento rok rokem ruchu a vývoje sportu.

Ale hlavně je to rok, kdy bylo poraženo nacistické Německo a 2. světová válka po dlouhých šesti letech konečně skončila. Život se pozvolna začal vracet do normálních kolejí, spolky, které byly nacisty zrušené a zakázané, začaly obnovovat svoji činnost. A to se samozřejmě týkalo i tělovýchovných spolků, Sokola nevyjímaje.

O tom, jak se vyvíjel osud blovické tělovýchovy v poválečném období, se dozvíte v dalším pokračování série o historii Sokola.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Katalog ubytování hotely, penziony, motely, pensiony

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0